KoiToday.nl De oplossing voor vrijwel uw koi- en vijverproblemen

Gezondheid en Advies

Wanneer u met een vijverprobleem geconfronteerd wordt, waar u zelf geen raad meer mee weet, kan het inschakelen van een deskundige uitkomst bieden. Maar ook als u met vragen over uw vijver zit, of zelfs nog moet beginnen aan de bouw van een vijver is het soms prettig om iemand met ervaring langs te laten komen en samen de boel door te nemen. Zo'n bezoek kan u behoeden voor veel ellende en onnodige kosten.


Gezondheidsonderzoek

Bij gezondheidsproblemen volgt een gestructureerde aanpak om tot een oplossing te komen.

A) Algemeen Onderzoek

 • De recente geschiedenis van de vijver en haar bewoners wordt in kaart gebracht (anamnese)
 • De waterkwaliteit wordt gemeten
 • Uw systeem wordt kritisch doorgelicht op functioneren
 • De vissen worden fysiek geïnspecteerd
 • Microscopisch onderzoek van de huid (ectoparasieten), evt. faeces (darmparasieten) en evt. kieuwen (kieuwparasieten)
 • Behandeladvies / verbeteradvies *1
 • Ruimte voor specifieke vragen en problemen

Afhankelijk van de uitkosten van het onderzoek zijn de volgende vervolgstappen mogelijk:

B) Het onder begeleiding zelf uitvoeren van een wondbehandeling, het injecteren met voorgeschreven antibiotica of het diervriendelijk euthanaseren van vissen die zijn opgegeven.

Advies

Naast gezondheidsproblemen kunt u ook terecht voor:

C) Specifiek Advies

 • Vragen over de voorgenomen bouw van uw vijver
 • Advies over verbeteringen in uw systeem
 • Een éénmalige of periodieke check van de vijver (bijvoorbeeld in voorjaar en/of najaar)
 • Allerhande vragen op het gebied van het succesvol houden van koi
 • Wat er verder nog ter tafel komt

Ad B) Koi.Today heeft een onderzoekende en adviserende rol. Veel medische handelingen mogen officieel uitsluitend worden uitgevoerd door een dierenarts. Wel is het toegestaan om medische handelingen op uw eigen vissen uit te voeren. Bij dit proces kunt u begeleid worden door Koi.Today.

Ad C) Een hoge bacteriedruk kan leiden tot veel ellende. Wanneer een vermoeden bestaat dat uw problemen worden veroorzaakt door bacteriën kan een bacteriedrukmeting uitsluitsel geven.

Ad D) Onderzoek naar ziekteverwekkende bacteriën is specialistenwerk, waarvoor een laboratorium nodig is. Om te voorkomen dat u veel kosten maakt door de specialist zelf langs te laten komen, kunnen wij voor u een monster (SWAB) nemen en dit insturen, waarna u van een dierenarts of microbioloog de uitslag ontvangt en een eventueel behandeladvies (gerichte antibiotica). 

*1) In een enkel geval zullen de problemen dusdanig groot zijn , dat u alsnog naar een dierenarts wordt doorverwezen. Op basis van uw aanvraag proberen we dit van te voren al in te schatten, waardoor u geen onnodige kosten maakt.

Disclaimer:

Koi.Today heeft een onderzoekende en adviserende rol. Er worden geen verboden medische handelingen verricht. Het gegeven advies is geheel voor eigen rekening en risico. U staat vrij het gegeven advies op te volgen of naast u neer te leggen. Wanneer u niet tevreden bent over het onderzoek en/of advies dan worden alleen de reiskosten en reistijd in rekening gebracht.